Mobilya ayaklarında kullanılacak”yapışkan keçe”nin ithali uygulanacak KDV oranı

Posted on 20 Eylül 2011 in Makalelerim

Mobilya ayaklarında kullanılacak”yapışkan keçe”nin ithali ve yurt içinde tesliminde uygulanacak KDV oranı hakkında

KDV oranları KDV Kanununun 28 inci maddesinin Bakanlar Kuruluna verdiği yetkiye dayanılarak yayımlanan 2007/13033 sayılı Kararname eki (I) sayılı listede yer alan mal ve hizmetler için % 1, (II) sayılı listede yer alan mal ve hizmetler için % 8, bu listeler dışındaki diğer mal ve hizmetler için ise % 18 olarak tespit edilmiştir.

             KDV oranları ile ilgili kararları birleştiren ve 31/12/2007 tarihinde yürürlüğe giren 2007/13033 sayılı Karar ile yapılan düzenlemeden önce;

             KDV oranları ile ilgili 2002/4480 sayılı Karar eki II sayılı listenin “B) Diğer Mal ve Hizmetler” bölümüne 9/3/2006 tarihinde yürürlüğe giren 2006/10138 sayılı Karar ile eklenen;

             16 ncı sırada “Pamuklu, yünlü, ipekli, sentetik, suni veya bunların karışımlarından örme dahil her nevi mensucat (pamuk, keten, ipek, sentetik, suni, kauçuk iplik, lif ve benzerleriyle, hayvan kıllarıyla, dokumaya elverişli maddelerle veya bunların karışımları ile birlikte; el tezgahlarında veya diğer şekillerde dokunsun dokunmasın, ağartılmış, boyanmış, baskılı vb. şekillerde olsun olmasın), emdirilmiş, sıvanmış, kaplanmış veya lamine edilmiş dokumaya elverişli mensucat, dokunmamış mensucat, vatka, keçe ile her nevi dantela, kordela, kordon ve işlemeler”

             ibaresi yer almaktaydı.

             2007/13033 sayılı Karar ile yapılan düzenlemede de;

             II sayılı listenin “B” bölümünün 16 ncı sırasında yer alan ibare bu bölümün 4 üncü sırasında aynen korunmuştur.

             Ticari hayatta yapışkan keçe olarak isimlendirilen eşyanın;

             – Mensucat olarak, rulo halinde ithal edilmesi durumunda II sayılı listenin B bölümünün 4 üncü sırası kapsamında değerlendirilerek %8 oranında,

             – Mobilya ayakları için kullanılmak üzere şekil verilmiş hali ile ithali ve yurt içi teslimi ise söz konusu eşyanın hazır eşya mahiyetinde olmasından ve II sayılı listede sayılan eşyalar arasında yer almadığından genel (%18) oranda, KDV ye tabidir.

comments: 0 »

Leave a reply

Your email address will not be published.

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>